De tien gulden regels voor succesvol samenwerken

Wat is samenwerken?

Welke vormen kent samenwerken zoal?

Waarom samenwerken?

De evolutietheorie en samenwerken

Succes- en faalfactoren

Hieronder staan een aantal definities die weergeven wat samenwerken betekent:

 

 

In tegenstelling tot bovenstaande worden onderstaande betekenissen door heel wat mensen ook ten onrechte gebruikt voor samenwerken.

 

 

Elke vorm van samenwerking kent een mate van afhankelijkheid tussen organisaties met een intensiteit en een bijbehorende impact op de menselijke factor.

Wat nou samenwerken, het gaat toch om eigen belang? Dat verlichte gedoe over samenwerken, iedereen wil toch zoveel mogelijk marktaandeel, macht en opbrengsten. Door samenwerken lever je een deel in van je autonome handelen, het vertraagd de besluitvorming, de winst moet worden gedeeld, etc. etc.

 

Tja, eigen belang speelt altijd een rol bij samenwerken. Dat is een prima uitgangspunt. Complementaire belangen kunnen leiden tot interessante zaken voor beide partijen.

 

Bewust zijn dat eigen belang altijd meespeelt is belangrijk. Ken je de werkelijke belangen van je partners? Kun je het openlijk met elkaar bespreken? Wat zijn - als je het positief bekijkt - de belangen van de ander en wat zijn - als je het negatief bekijkt - de belangen van de ander? In welk licht stelt dat de samenwerking en wat is de reactie als deze onderwerpen worden besproken? De bespreekbaarheid van deze onderwerpen is een mooie indicatie van de fase waarin het vertrouwen zich bevindt.

Om economisch mee te blijven presteren in een steeds complexere en verder internationaliserende maatschappij is samenwerken een absolute must. Om slagvaardig te blijven is het nodig om activiteiten te verbinden, vaardigheden te combineren, kosten te reduceren en risico’s te delen.

 

Belangrijke reden om te gaan samenwerken kunnen zijn:

 

Operationele doelen

 

Tactische doelen

 

Strategische doelen

Wat hebben organisaties, evolutie en samenwerken met elkaar te maken? Een vaak geciteerd model zegt dat er 5 typische evolutie stadia zijn in de organisatorische ontwikkeling van een organisatie.

 

Hieronder zijn de belangrijkste succes, en faal factoren benoemd voor het samenwerken tussen organisaties in welke vorm dan ook. Het combineren van verschillen is juist een reden om met anderen samen te werken.

 

Succes factoren

 

Faal factoren

1. Formuleer je eigen doelen

Samenwerken moet je willen en durven, ook als het wordt afgedwongen. Vertrek vanuit je eigen visie. Denk goed na over een ‘leuk idee’ van een ander. Sta stil bij de vraag wat je zelf wilt bereiken, of samenwerking gewenst is en met wie. Wees extern gericht.

 

2. Wederzijds profijt is essentieel

Echte samenwerking stoelt op ambitie van twee of meer partijen die daar ieder voor zich eigen voordeel in zien. De kunst is, naast oog voor het eigen en gemeenschappelijke belang, te ontdekken waarom een ander iets met jou wil. Maak de win-win situatie expliciet.

 

3. Creëer draagvlak

Zorg dat besturen en medewerkers overtuigd raken van de voordelen. Hun steun is hard nodig. Zij kunnen samenwerking gemakkelijk blokkeren. Werk daarom permanent aan draagvlak bij hen voor de motieven van de krachtenbundeling, de manier en de structuur.

 

4. Zelfkennis is onontbeerlijk

Ken je inbreng aan kwaliteit en capaciteit, aan producten en diensten, aan netwerk en financiën. Het Calimero-effect werkt contraproductief. Zelfkennis is nodig voor het zicht op eigen koers, maar ook ter voorkoming van allerlei vooroordelen. Respecteer de organisatie-cultuur van de ander.

 

5. Een goed begin is het halve werk

Neem de tijd om onderling alles goed te regelen. Stel een praktische overeenkomst op met afspraken over de inzet van middelen en de procedures. Bewaak de condities. Als er niet helder wordt gecommuniceerd over wat men met de samenwerking nastreeft of als er verborgen agenda’s zijn, kan elke partij de samenwerking frustreren.

 

6. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Wees een betrouwbare samenwerkingspartner en neem de ander serieus. Kom je afspraken altijd na. Wanneer partijen onvoldoende respect hebben voor elkaars positie, functie of product, wanneer vrijblijvendheid hoogtij viert, komt de samenwerking niet van de grond.

 

7. Wees transparant

Zeg wat je doet en laat zien wat de samenwerking oplevert. Communiceer open en regelmatig over de stand van zaken met bestuur, personeel en klanten. Wees ontvankelijk voor kritiek en doe er wat mee.

 

8. Maak van je hart geen moordkuil

Evalueer regelmatig. Signaleer bedreigingen, ook wanneer je zelf de oorzaak daarvan bent. Maak onderscheid tussen inhoud, proces, procedures en cultuur. In een veilige en constructieve sfeer zijn fouten goed bespreekbaar.

 

9. Geld alleen maakt niet gelukkig

Samenwerken is vooral veel geven, krijgen komt later wel. Respecteer de inbreng van je partner ongeacht verschillen in ‘volume’ of aard van de inbreng. Afrekenen gebeurd op zakelijke basis.

 

10. Neem de tijd die nodig is

Loop niet te hard van stapel maar houdt het tempo erin. Equipeer medewerkers en bestuurders en biedt ze de ruimte. Maak een planning met mijlpalen. Neem aan het einde van een samenwekingstraject goed afscheid. Je weet nooit of je elkaar weer nodig hebt.

Blaauwgeers Cooperation Consult

Samen werken aan samenwerken

Bedrijfsinfo

Samenwerken

Contact

Werkwijze

Welkom